Seek ZeroVi bistår bedrifter og kommuner med å finne konkurransefortrinnet gjennom optimale bærekraftige løsninger. Bærekraft oppnås ved å redusere utslipp og ta økonomisk levedyktige beslutninger.

Shipping & marine

MHTech bidrar til reduksjon av utslipp fra virksomheter ved bruk av ny teknologi, som hybrid-elektrisk fremdrift, biogass eller hydrogen.

Energi

MHTechs simuleringsprogramvare gir detaljerte innsikt i energiforbruk og energioptimalisering, samt dekker både forbigående- og toppbelastninger.

Transport

MHTechs sin nyutviklede simuleringsprogramvare lar deg beregne utslipp fra transporten din, samtidig som du dimensjonerer batteripakker og ladeinfrastruktur når du bytter til elektrisk drift.

Energisystemer

MHTech leverer den nødvendige kunnskapen som trengs for å oppgradere infrastrukturen for byer og områder, med tanke på fremtidens strømkilder og forbrukere.

MHTech har som mål å oppnå en bedre framtid.
Hvordan gjør vi det?
Vi implenterer bedre løsninger.


MHTech's oppgave er å vise klientene hvordan de kan tjene mer penger ved å ta grønnere valg.

MHTech tilbyr konsulenttjenester og skreddersydde simulering-programvareverktøy, inkludert beslutningsstøtte innenfor følgende områder:

Teknologi

Hva innebærer det å være teknologisk bærekraftig? Hvilke tilpasninger krever den nye teknologien
-inkludert maskinvare, programvare og operasjonell bruk? Hvilke type teknologi er mest egnet for de spesifikke behovene?

Klima & miljø

Hvor avgjørende vil de foreslåtte endringene bidra til å redusere både lokale og globale klimagassutslipp? Hvordan vil disse endringene påvirke utslippsprofilen til produktene/tjenestene deres gjennom hele verdikjeden?

Økonomi

Hvilke investeringer trengs for å realisere den grønne omstillingen? Hvordan vil driftskostnadene endre seg med de foreslåtte endringene?

Våre prosjekter

MHTech er en kunnskapsleverandør som fokuserer på den integrerte virkeligheten innen mobilitet, energi og industrisystemer.

MHTech evaluerer teknologi og analyserer alternativer med tanke på energiforbruk og effektivitet for transport, fornybar kraftproduksjon, eiendommer og industri.  MHTech har erfaring fra flere prosjekter, der vi kvantifiserer miljøpåvirkningen og lønnsomheten av teknologivalget.  MHTech har et overordnet perspektiv på samtlige prosjekter, for å sikre raskere overgang til en sirkulær økonomi.

"Vi i Ze Bra setter stor pris på MHTech sin ekspertise og ideer rettet mot innovasjon og utvikling innenfor vår bransje. Vi opplever at MHTech er kunnskapsrike og dyktige tjenesteleverandører med fokus på profesjonalitet og effektivitet. Vi ser frem til videre samarbeid på våre prosjekter."

Ze Bra - Prosjektleder

"Et faglig sterkt og inspirerende team. Utfordrer partnere og kunder til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen. Evner å se helheten,  samtidig som de er svært detaljorienterte. Glimrende prosjektledere."

El av Sol Norge AS - Daglig leder

"Vi har samarbeidet med MHTech i en betydelig periode, og vi har som plan å fortsette med det, ettersom det er preget av gjensidig tillit og en løsningsorientert tilnærming."

FlowChange - Daglig leder

Vi har flere løsninger enn problemer

MHTech finner løsningene.

Vi befinner oss i en verden hvor global oppvarming er overveldenede og energiforbruket er altfor høyt. Det er på tide med en forandring. Derfor jobber ingeniørene hos MHTech med å transformere tidligere design til å bli mer bærekraftige. Vårt første fokus var å konvertere ferge- og busstransport til mer bærekraftige energikilder. Til nå har vi sett at vår tilnærming kan skape verdi innen transport av mennesker og varer, byplanlegging, industriprosesser og bygninger.  

MHTech ble lansert i Moss (Norge) i 2016 av gründerne Ole Harald Moe og Anders Martin Moe.

Teamet vårt

Anders Martin Moe
CEO
amm@mhtech.no
+47 996 98 341
Ole Harald Moe
CTO & founder
ohm@mhtech.no
+47 476 02 848
Robert Helme
Chief Growth Officer
rhe@mhtech.no
Thomas Kolbenstvedt
CHIEF MARKETING OFFICER
tko@mhtech.no
+47 402 92 929
Gerhard N. Larsen
Software Developer
gnl@mhtech.no
+47 936 11 600
Karoline Jespersen
Project Manager
kje@mhtech.no
+47 932 14 224

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

MHTech er medlem av disse profesjonelle nettverkene: