Seek ZeroVi bistår bedrifter og kommuner med å finne konkurransefortrinnet gjennom optimale bærekraftige løsninger. Bærekraft oppnås ved å redusere utslipp og ta økonomisk levedyktige beslutninger.

Shipping & marine

MHTech kan hjelpe deg med å redusere utslipp fra virksomheten din ved hjelp av ny teknologi som hybrid-elektrisk fremdrift, biogass eller hydrogen.

Energi

MHTechs simuleringsprogramvare gir deg grundig innsikt i energiforbruk og produksjon på anlegget ditt, dekkende både overgangs- og toppbelastninger.

Transport

MHTechs nyvinnersimuleringsprogramvare lar deg beregne utslipp fra transporten din, samtidig som du dimensjonerer batteripakker og ladeinfrastruktur når du bytter til elektrisk drift.

Energisystemer

MHTech kan levere den nødvendige kunnskapen som trengs for å oppgradere infrastrukturen for byer og områder, med hensyn til fremtidens energikilder og forbrukere."

MHTech har som mål å oppnå en bedre framtid.
Hvordan?
Vi hjelper med å implentere bedre løsninger.


MHTech's oppdrag er å vise kundene hvordan de kan tjene mer penger ved å velge bærekraftige løsninger.

MHTech tilbyr konsulenttjenester og skreddersydde simulering-programvareverktøy, inkludert beslutningsstøtte innen:

Teknologi

Hva er teknologisk levedyktig? Hvilke endringer krever ny teknologi (for eksempel maskinvare, programvare og driftsbruk)? Hvilken teknologi passer best for dine behov?

Klima og miljø

Hvor mye vil de foreslåtte endringene redusere både lokale og klimagassutslipp? Hvordan vil det påvirke utslippene fra produktene dine i et livssyklusperspektiv?

Økonomi

Hvor mye vil de foreslåtte endringene koste? Hva er investeringsbehovet for å gjennomføre endringen? Hvordan vil driftskostnadene endre seg med de foreslåtte endringene?

Våre prosjekter

MHTech er en kunnskapsleverandør som fokuserer på den integrerte virkeligheten innen mobilitet, energi og industrisystemer.

MHTech evaluerer teknologi og analyserer alternativer med tanke på energiforbruk og effektivitet for transport, fornybar kraftproduksjon, eiendommer og industri.  MHTech har erfaring fra flere prosjekter der vi kvantifiserer miljøpåvirkningen og lønnsomheten av teknologivalg.  MHTech fokuserer på å ha et overordnet perspektiv på alle prosjekter for å sikre en raskere overgang til en sirkulær økonomi.

"Vi i Ze Bra setter stor pris på MHTech sin kompetanse og ideer med mål om innovasjon og utvikling innen vår bransje. Vi opplever MHTech som kunnskapsrike og dyktige tjenesteleverandører med fokus på profesjonalitet og effektivitet. Vi ser frem mot videre samarbeid på våre prosjekter."

Ze Bra - Project Manager

"Et faglig sterkt og inspirerende team. Utfordrer samarbeidspartnere og kunder til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen. Evner å se det overordnede bildet samtidig svært detaljfokusert. Glimrende prosjektledere."

El av Sol Norge AS - CEO

"Vi har samarbeidet med MHTech i lengre tid, og det vil vi fortsette med fordi det er preget av gjensidig tillit og løsningsorientering."

FlowChange - CEO

Vi har flere løsninger enn problemer

MHTech finner løsninger.

Vi lever i en verden med altfor mye global oppvarming og altfor mye bortkastet energi. Altfor mye gammeldags tankegang og altfor lite innovasjon. Derfor tar MHTech's ingeniører gamle design og gjør dem fornybare. Ved oppstarten fokuserte vi på å omstille ferje- og buss-transport til mer bærekraftige energikilder. Hittil har vi sett at vår tilnærming kan tilføre verdi for transport av mennesker og varer, byplanlegging, industrielle prosesser og bygninger.

MHTech ble etablert i Moss, Norge i 2016 av grunnleggerne Ole Harald Moe og Anders Martin Moe.

Teamet vårt

Anders Martin Moe
CEO
amm@mhtech.no
+47 996 98 341
Robert Helme
Chief Growth Officer
rhe@mhtech.no
Thomas Kolbenstvedt
CHIEF MARKETING OFFICER
tko@mhtech.no
+47 402 92 929
Gerhard N. Larsen
Software Developer
gnl@mhtech.no
+47 936 11 600
Karoline Jespersen
Project Manager
kje@mhtech.no
+47 932 14 224
Frøydis Kühne Johansen
Business Developer
fkj@mhtech.no
+47 959 01 262

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

MHTech er medlem av disse profesjonelle nettverkene.